obrobić


obrobić
posp. Obrobić komuś tyłek, wulg. dupę «obmówić kogoś»: A wy znowu musicie obrabiać mu tyłek. Nie macie już innych tematów? Roz bezp 2000.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • obrobić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}obrabiać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obrobić — dk VIa, obrobićbię, obrobićbisz, obrobićrób, obrobićbił, obrobićbiony obrabiać ndk I, obrobićam, obrobićasz, obrobićają, obrobićaj, obrobićał, obrobićany 1. «nadać czemuś zamierzony kształt, wygląd przez ciosanie, gładzenie, szlifowanie itp.»… …   Słownik języka polskiego

  • obrabiać — → obrobić …   Słownik języka polskiego

  • obrabiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, obrabiaćam, obrabiaća, obrabiaćają, obrabiaćany {{/stl 8}}– obrobić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, obrabiaćbię, obrabiaćbi, obrabiaćrób, obrabiaćbiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dupa — 1. wulg. Dać dupy a) «odbyć z kimś stosunek seksualny» b) «poddać się, przegrać»: Życie jest za długie, żeby nie dać w nim dupy i każdy w końcu wpada w jakąś pułapkę. M. Miller, Milion. 2. wulg. Do dupy «do niczego»: (...) zaczął się tłumaczyć,… …   Słownik frazeologiczny

  • tyłek — Dać komuś kopa, kopniaka w tyłek zob. kop 1. Dać komuś w tyłek zob. dać 9. Dostać kopa, kopniaka w tyłek zob. kop 3. Dostać w tyłek zob. dostać 9. Ktoś może coś wsadzić sobie w tyłek zob. wsadzić. Mieć robaki w tyłku zob. robak 1. Nogi kom …   Słownik frazeologiczny

  • obrabiać — posp. Obrobić komuś tyłek, wulg. dupę «obmówić kogoś»: A wy znowu musicie obrabiać mu tyłek. Nie macie już innych tematów? Roz bezp 2000 …   Słownik frazeologiczny

  • dogładzić — dk VIa, dogładzićdzę, dogładzićdzisz, dogładzićgładź, dogładzićdził, dogładzićdzony dogładzać ndk I, dogładzićam, dogładzićasz, dogładzićają, dogładzićaj, dogładzićał, dogładzićany 1. «uczynić zupełnie gładkim, wygładzić całkowicie; wygładzić… …   Słownik języka polskiego

  • nadtoczyć — dk VIb, nadtoczyćczę, nadtoczyćczysz, nadtoczyćtocz, nadtoczyćczył, nadtoczyćczony nadtaczać ndk I, nadtoczyćam, nadtoczyćasz, nadtoczyćają, nadtoczyćaj, nadtoczyćał, nadtoczyćany 1. «o robakach lub niektórych owadach: uszkodzić przez drążenie,… …   Słownik języka polskiego

  • obciosać — dk I, obciosaćam, obciosaćasz, obciosaćają, obciosaćaj, obciosaćał, obciosaćany, rzad. IX, obciosaćcioszę, obciosaćcioszesz, obciosaćcioszą a. obciosaćcieszą, obciosaćciosz a. obciosaćciesz obciosywać ndk VIIIa, obciosaćsuję, obciosaćsujesz,… …   Słownik języka polskiego